Albert

Albert_2016Navn: Albert Hagen
Alder:  51 år
Arbeidssted og stilling: Drifts- og markedsdirektør
Antall år i Espira: Seks år
Familie: Gift, 5 barn i alder 15–18
Annet: Vært i barnehageyrket i 20år