Ingrid

Ingrid_matre.jpgNavn: Ingrid Christina Matre
Alder: 35 år
Arbeidssted og stilling: Assisterende styrer i Espira Rå barnehage i Bergen
Antall år i Espira: 9 år. Har jobbet i Espira Rå siden den åpnet desember 2006
Familie: Samboer og to gutter på 4 og 7 år
Annet: 
I barnehagen er jeg  kordirigent for førskolekoret vårt, Råstjernene, sammen med en pedagogisk leder, og når det passer stiller jeg gjerne opp som skuespiller på en fellessamling eller to sammen med resten av administrasjonen. På fritiden prøver jeg å holde meg i form, og har lovet meg selv å jogge 10 mil på 4 uker før Afrikaturen. Pr.26.februar er status 4,3 mil, så her er det bare å løpe!