Live

Live_TessemNavn: Live Lo Tessem
Alder: 27 år
Arbeidssted og stilling: jobber i Espira Snurrefjellet barnehage. Er ansatt som pedagogisk leder, men jobber i år som spesialpedagog i barnehagen.
Antall år i Espira: Fem år
Familie: Samboer
Annet: Engasjert i arbeidet med SOS barnebyer. Glad i nye opplevelser