Espiras arbeid med samfunnsansvar

Av Jens Schei Hansen
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør
Kunnskapsbarnehagen Espira


Espira er med sine 85 barnehager og 2300 engasjerte ansatte en stor bedrift i norsk målestokk. Daglig møter ca 8000 barn opp i våre barnehager. Der skal de være trygge, etablere vennskap og ha store og små opplevelser som skal bidra til å forme de som mennesker. De skal ha et tilbud som er i tråd med Rammeplanen for barnehager og de skal være god forberedt til skolestart. Vi sier at vi skal gi barna en fantastisk start på livet. Det er vår hovedoppgave.

Fortsett Espiras arbeid med samfunnsansvar